newB

 

 

 

 


Sifu Ryckewaert Sr. and GM Wang Kiu

Wat is Wing Chun?

Wing Chun is efficiënt: geen nutteloze bewegingen. Met een minimum gebruik aan energie. Wing Chun is snel: studenten leren relaxed te zijn in het uitvoeren van verdedigingstechnieken, wat leidt tot een snellere uitvoering ervan. Wing Chun is krachtig: studenten worden geleerd om veel energie voort te brengen door het coördineren van lichaamsbewegingen wat bijdraagt dat de techniek wint aan kracht. Wing Chun is een uitdaging voor de hersenen: Wing Chun is ontwikkeld op een logische manier. In elk van de technieken zijn verborgen betekenissen. De uitdaging bestaat er in om ze te ontdekken en te gebruiken tot een groter begrip van deze zelfverdedigingskunst. Wing Chun kan plezierig zijn: als je de plakkerige handen oefening leert, kan het een uitdaging vormen zoals een spelletje schaak. Wing Chun is niet enkel voor mannen: een vrouw ontwikkelde Wing Chun. Vrouwen hebben een voordeel in het leren van deze zelfverdedigingskunst, vanwege hun eigen ontspannen spierstructuur. Wing Chun is een manier van leven: bepaalde lessen kunnen in verband gebracht worden in het alledaagse leven. Ontspan…verspil geen energie… bekijk zaken in hun eenvoud om ze beter te begrijpen…enz…

What is Wing Chun?

Wing Chun is efficient: no unnecessary movements along with the minimum amount of energy. Wing Chun is fast: students are trained to act relaxed. A minimum of muscle resistance allows maximum acceleration. Wing Chun is powerful: students are trained to generate high amounts of energy by coordinating movements of the body, what increases power. Wing Chun is thought provoking: Wing Chun is developed in a logical way. In each technique are hidden meanings. The challenge is to discover and utilize this to improve the understanding of the art. Wing Chun can be fun: when you learn the contact exercise, it can become a challenge like a game of chess. Wing Chun is not just for guys: a woman developed Wing Chun. Women may have a better predisposition to learning the art because of their inherent relaxation. Wing Chun is a way of life: lessons learned in Wing Chun can be directly related to every day life. Relax… don’t use so much energy… see things at their basic level and then understand them better… and so much more…

Our school

School_WingChun

Intrested? Call or email !

Tel: 0479/72.74.64
info@wumei-yongchun.com