new banner

 

Our Federation is the only one in Belgium with permission and approval of GM J. Wang Kiu to Teach his wing chun in Belgium. If you are not listed in our familytree then you don't have permission to teach in name of our beloved Grandmaster in Belgium.

Onze Federatie is de enige in Belgie die gewettigt en toestemming heeft van GM J. Wang Kiu om zijn Wing Chun te promoten en les te geven in Belgie. Als je niet in onze stamboom staat dan heb geen recht en geen toestemming om zijn naam te gebruiken of in zijn naam les te geven in Belgie.

 

home

wing chun

gwan tao-silat

nunchaku do

family tree

curriculum

shop

grading system

links

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom,

op de site van de Ryckewaert Wing Chun Pai. Treed binnen in de wereld van Wing Chun en Gwan Tao-Silat. Sifu's Johnny Ryckewaert Sr. en Jr. staan garant voor een uiterst vakkundige begeleiding en opleiding in beide kunsten, Wing Chun en Gwan Tao-Silat, beide zijn op korte tijd te leren en zijn geschikt voor jonge en minder jonge beoefenaars. Men kan beide aanleren of één van de twee afzonderlijk.

Sifu Johnny Ryckewaert Sr. heeft meer dan 33 jaar ervaring in het Wang Kiu Wing Chun systeem en is het hoofd van Lee Shing Wing Chun Kung Fu in België.

Alle lessen worden gegeven met eerbied voor de oude Chinese tradities maar er wordt ook de nadruk gelegd op het snel aanleren van effectieve zelfverdedigingstechnieken.

Welcome,

at the site of the Ryckewaert Wing Chun Pai. Enter the world of Wing Chun and Gwan Tao-Silat. Sifu's Johnny Ryckewaert Sr. and Jr. guarantee a professional education in both arts, Wing Chun and Gwan Tao-Silat, it is possible to learn both in a short period of time and both are suited for the young and the lesser young. It is possible to learn both together or separately.

Sifu Johnny Ryckewaert Sr. has over 33 years of experience in the Wang Kiu Wing Chun system and is the head of Lee Shing Wing Chun Kung Fu in Belgium.

All lessons are teached honouring the old Chinese traditions but also learning effective selfdefense techniques is implemented.

Bienvenido en el webiste del Wing Chun Pai de la Familia Ryckewaert. Entre en el mundo del Wing Chun y del Gwan tao-silat. Los dos sifus Johnny Ryckewaert senior y junior garantizan une formacion muy profesional en estos dos artes marciales. El Wing Chun y el Gwan tao-silat, los dos se pueden aprender bastante rapido y se los pueden practicar tal vez como joven y menos joven. También es posible aprendor solamento uno de los dos tal vez como los dos.

El sifu Johnny Ryckewaert senior tiene más de 33 anos de experiencia en el sistema de wing chun de Wang Kiu y ademas está a la cabeza de la federación Lee Shing de Bélgica.

En esta escuela damos las clases respectando las tradiciones viejas chinesas pero también ponemos el énfasis en enseñar técnicas de autodefensa eficaces de una manera muy rapida.

 欢迎来到Ryckewaert 咏春派的站点,进入咏春拳和棍道的世界。两位师傅,老Johnny Ryckewaert 和他的儿子小Johnny,以最专业的态度陪同和训练他们的学员。这两种拳法艺术,咏春和棍道,都是可以在短时间内学会的,而且老少皆宜,两者可以一起或者分开学习。
师傅老Johnny练习王乔咏春派拳法已经超过33年之久,他也是比利时李胜咏春功夫协会的会长。
所有教育都是以对古老中国传统的尊敬为基础的,当然,如何快速的学会有效的自卫技术也是重点之一。

 

 

Our school

School_WingChun

 

wushu

 

Aangesloten bij en Erkend door de
Wu Shu te Belgie.

 

 

Erkende Wang Kiu scholen te Belgie:

Hoofdzetel te Antwerpen: Voor priveles en workshop

Intrested? Call or email !

Tel: 0479/72.74.64
info@wumei-yongchun.com

 

In de buurt van Leuven:

Sifu Jurgen Vanden Nieuwenhuysen

Adres: ...nieuwe school binnenkort..

Tel: 0495/29.96.56

E-mail: jurgen_vdn@hotmail.com

 

Brugge:

Sifu Wesley Norree

tel: + 32 499 37 24 02

Herkende Wang Kiu Scholen van onze federatie in het buiteland.

Frankrijk Parijs:

Sifu Jean-Luc Poulain

Tel: +33 6 70 55 86 81