newb

 

 

 

 

Wang Kiu
Wang Kiu
(Yip Man)

Curriculum


Siu Lim Tao
Chum Kiu
Biu Jee
Luk Dim Boon 6 ½
Bhat Jam Do
Mook Yong
Mook Yong Partner version
Bat Jam Do Hand version
Wing Chun Kwan Dao

 


Our school

School_WingChun

Intrested? Call or email !

TEL: 0479/72.74.64
info@wumei-yongchun.com